Určite ste sa už s nimi stretli. Sú atraktívne, moderné a čo je najdôležitejšie, verne a bez skreslenia zobrazujú akýkoľvek priestor v digitálnom svete. Reč je o virtuálnych prehliadkach a tento článok je určený pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, ako virtuálne prehliadky fungujú, čo všetko je za ich vytvorením a prečo sa do virtuálnej prehliadky oplatí investovať. Ak uvažujete nad vytvorením virtuálnej prehliadky pre svoje priestory, určite čítajte ďalej.

Článok je rozdelený na 7 častí, kde sa postupne dozviete všetko podstatné.

 1. Na čo slúži virtuálna prehliadka a aké sú jej výhody?
 2. Rozdiel medzi virtuálnou prehliadkou a 360 sférickou fotografiou.
 3. Spôsoby realizácie 360 sférických fotografií.
 4. Spôsoby realizácie virtuálnych prehliadok.
 5. Ktorý spôsob je najvhodnejší a najlepší?
 6. Koľko to stojí a oplatí sa to vôbec?
 7. Zhrnutie a zoznam objektov, ktoré môžu profitovať z virtuálnych prehliadok.

Na čo slúži virtuálna prehliadka a aké sú jej výhody?


Virtuálna prehliadka je najlepší a najvernejší spôsob zobrazenia akýchkoľvek priestorov v digitálnom svete. Klasická fotografia môže priestor skresľovať a deformovať. Virtuálna prehliadka naproti tomu dáva jasnú a presnú predstavu o priestore a zobrazuje ho tak, ako keby sme fyzicky boli na danom mieste. Zákazník sa tak môže rýchlejšie rozhodnúť, či využije služby, ktoré priestor ponúka.

Pri kúpe nehnuteľností môže klient z virtuálnej prehliadky získať okamžitú predstavu o priestore bez toho, aby musel danú nehnuteľnosť fyzicky navštíviť. Virtuálna prehliadka tak šetrí zákazníkovi čas a urýchľuje jeho rozhodovanie. Navyše virtuálne prehliadky vytvárajú dobrý dojem a pridávajú na dôveryhodnosti.

V tomto článku budem písať hlavne o využití virtuálnych prehliadok pri prezentácii priestorov, ktoré ponúkajú určité služby alebo pri podpore predaja nehnuteľností. Avšak virtuálne prehliadky majú oveľa väčší potenciál využitia a môžu dobre poslúžiť aj pre zaznamenanie inžinierskych sieti na stavbách alebo ako interný manuál pre údržbu vo výrobnej sfére. Virtuálne prehliadky a 360 sférické fotografie sú ďalšou úrovňou fotografie, ktorá má veľký potenciál a využitie.

Tri hlavné výhody virtuálnych prehliadok:

 • Najreálnejšie zobrazujú akýkoľvek priestor v digitálnom svete.
 • Šetria zákazníkovi čas a urýchľujú jeho rozhodovanie.
 • Sú atraktívne, robia dobrý dojem a zvyšujú dôveryhodnosť.

Ďalšie výhody virtuálnych prehliadok:

 • Vďaka virtuálnej prehliadke si zákazníci môžu prezrieť Vaše priestory kedykoľvek a kdekoľvek na svete.
 • Je dokázané, že použitie virtuálnych prehliadok zvyšuje Vaše umiestnenie pri Google vyhľadávaní a v Google Mapách.
 • Virtuálna prehliadka je jednorázový výdavok oproti iným formám marketingu a netreba sa o ňu neustále starať.
 • Prezretie virtuálnej prehliadky môže byť motiváciou pre vašich budúcich zamestnancov zamestnať sa u Vás.

Rozdiel medzi virtuálnou prehliadkou a 360 sférickou fotografiou

Virtuálna prehliadka je spojenie viacerých 360 sférických fotografií do jedného celku, v ktorom sa dá prechádzať z fotografie na fotografiu tak ako v reálnom priestore. Môže byť doplnená o popisy, videá, obrázky a pôdorys. 360 sférická fotografia je teda nevyhnutnou súčasťou každej virtuálnej prehliadky.

360 sférická fotografia zachytáva a zobrazuje celý priestor v 360 stupňovom uhle vo všetkých osiach horizontálne aj vertikálne. 360 sférická fotografia musí byť vo formáte 1:2 (šírka = 2 x výška). Keď si prezrieme takúto fotografiu cez obyčajný program na prehliadanie obrázkov, vidíme, že zospodu a zvrchu je takáto fotografia neprirodzene roztiahnutá a tieto oblasti sú skreslené. Podobne ako je skreslená 2D mapa sveta pri južnom a severnom póle.

360-sfericka-fotografia

Aby sme 360 sférickú fotografiu zobrazili správne v 3D zobrazení, potrebujeme špeciálny program. Virtuálne prehliadky takýto program obsahujú a starajú sa o to, aby boli 360 sférické fotografie zobrazené tak, ako to poznáme z reálneho sveta.

Spôsoby realizácie 360 sférických fotografií

Existuje niekoľko spôsobov a technológii ako vytvoriť 360 sférickú fotografiu. Platí, že čím jednoduchšia alebo lacnejšia je táto technológia, tým je aj menej vhodná pre online prezentáciu a reklamu. To znamená, že lacná a jednoduchá technológia vyprodukuje aj menej kvalitné fotografie, ktorými sa nie je vhodné prezentovať.

Naproti tomu drahšia a sofistikovanejšia technológia produkuje aj kvalitnejšie a čistejšie výsledky, ktoré sú vhodné na prezentáciu. V krátkosti sa teda pozrime na dostupné spôsoby postupne od tých najjednoduchších a najlacnejších až po tie sofistikovanejšie a kvalitnejšie.

Realizácia pomocou mobilného telefónu s fotoaparátom a špeciálnej aplikácie

Tento spôsob môže vyskúšať naozaj každý, kto vlastní šikovný telefón s fotoaparátom. Špeciálna aplikácia nám ukazuje body v priestore, ktoré máme telefónom nafotiť. Keď vyfotíme všetky body, aplikácia dané fotografie spojí do jednej 360 sférickej fotografie. Výsledok môže byť zaujímavý, ale po zbežnom prezretí vidíme veľa chýb, ktoré vznikli nesprávnym spojením okrajov fotografií. Je to spôsobené pohybom objektívu pri snímaní jednotlivých obrázkov. V niektorých situáciach takto zhotovená fotografia môže byť užitočná a zaujímavá a môže dobre poslúžiť na osobné účely. V žiadnom prípade sa však nehodí na online prezentáciu a reklamu.

Realizácia pomocou špeciálneho prístroja určeného na vytváranie 360 sférických fotografií

Pre vytvorenie 360 sférickej fotografie týmto spôsobom potrebujeme disponovať špeciálnym prístrojom. Tento prístroj má väčšinou viac objektívov, ktorými naraz zachytí celý priestor a automaticky vytvorí 360 sférickú fotografiu bez chybných spojov. Kvalita tejto fotografie závisí od prístroja, ktorý je použitý.

Consumer-360-cameras

Lacnejšie prístroje (do 1000 eur) majú väčšinou pevnú otvorenú clonu s clonovým číslom 2, menšie snímače a rozlíšenie okolo 5000 x 2500 pixelov. Otvorená clona a nižšie rozlíšenie spôsobujú šum a malú ostrosť fotografie. Sú určené pre osobné použitie alebo dobre poslúžia aj pre realitné kancelárie pri predaji nehnuteľnosti.

Professional-360-cameras

Kvalitnejšie a drahšie prístroje (nad 1000 eur) produkujú 360 sférickú fotografiu, ktorá je ostrá, vo veľkom rozlíšení (4K, 8K, 12K…) a je použiteľná aj na reklamné a prezentačné účely. Celý proces realizácie je rýchly, automatizovaný a väčšinou sú tieto prístroje dodávané s technologickým riešením pre uskladnenie a zdieľanie týchto fotografií na sieti.

Realizácia pomocou systémového fotoaparátu s rybím okom a panoramatickou hlavou

Tento spôsob produkuje 360 sférické fotografie s najväčšou kvalitou a s najvyšším rozlíšením. Výsledná fotografia vzniká spojením ôsmich HDR fotografií do jednej 360 sférickej fotografie. K jej vytvoreniu treba systémový fotoaparát so superširokouhlým objektívom (rybie oko), statív s vykaliborvanou panoramatickou hlavou a špeciálny program na spájanie fotografií. Výsledné rozlíšenie závisí od nastavení a výkonnosti systémového fotoaparátu. Bez problémov sa týmto spôsobom dostaneme na rozlíšenie 13312 x 6656 pixelov, ktoré je najvyššie možné rozlíšenie, aké akceptuje Google Street View pre 360 sférické fotografie.

360-fotografie-so-systemovym-fotoaparatom

Okrem vysokého rozlíšenia a maximálnej kvality ponúka tento spôsob aj plnú kontrolu nad konečným výsledkom. Použitím dlhšej uzávierky môžeme fotografovať aj menej svetelné priestory. Výhodou je aj možnosť zaznamenať podlahu (nadir) bez toho, aby bol na fotografii viditeľný statív. Nevýhodou tohto spôsobu je väčšia časová náročnosť pri fotografovaní a postprocese.

Spôsoby realizácie virtuálnych prehliadok

Pri výbere vhodnej platformy pre virtuálne prehliadky si treba zodpovedať na tieto otázky:

 • Chcem prezentovať svoje priestory širokej verejnosti alebo chcem podporiť predaj nehnuteľnosti?
 • Aký mam rozpočet a či som ochotný platiť poplatky za uloženie virtuálnej prehliadky na cloude – serveri?

Aby sme rýchlejšie pochopili o čo tu ide, pozrime sa postupne na niektoré spôsoby vytvorenia virtuálnych prehliadok a začnime priekopníkom a najznámejšou službou pre virtuálne prehliadky – Google Street View.

Táto služba je zadarmo a môžete tu vložiť nekonečné množstvo 360 sférických fotografií. Pre spoľahlivé vytvorenie virtuálnej prehliadky v Google Street View treba použiť niektorý z externých softvérov ako napríklad GoThru.

Fotografie sa vkladajú ku existujúcemu miestu na google mapách. Toto miesto má presnú adresu a malo by poskytovať nejakú službu, poprípade by malo byť niečím zaujímavé alebo významné. Tieto virtuálne prehliadky môžu byť jednoducho vložené na web pomocou html kódu. Google Street View je vhodné a efektívne pre každého, kto chce prezentovať svoje priestory širokej verejnosti. Naopak, je absolútne nepoužiteľné pri predaji nehnuteľnosti. Pre viacej informácií si prečítajte môj článok vytvorenie virtuálnej prehliadky v Google Street View.

virtual-tours

Pravdepodobne najpopulárnejším a najefektívnejším nástrojom na vytváranie a zdieľanie virtuálnych prehliadok pre realitné kancelárie a predaj nehnuteľnosti je technológia Matterport. Táto technológia je skvelá v tom, že s postupným snímaním priestoru automaticky vytvára aj 3D mapu priestoru a pôdorys, ktoré sú interaktívne s virtuálnou prehliadkou. Na snímanie slúži špeciálny prístroj od spoločnosti Matterport alebo niektoré podporované 360 kamery. Virtuálna prehliadka je po dokončení uložená na cloude a odtiaľ sa dá vložiť na web pomocou html kódu. Musíme tu však rátať s vyššou cenou.

Samozrejme, že nástrojov na vytvorenie a zdieľanie virtuálnych prehliadok je viac, ale nechcem ich tu podrobne opisovať. Na porovnanie a vytvorenie predstavy nám stačia technológie Google Street View a Matterport. V ďalšej časti článku spomeniem aj iné možnosti, ktoré považujem za najlepšie pre konkrétne typy projektov.

Na koniec tejto časti by som rád spomenul aj ďalšie spôsoby na zdieľanie 360 sférických fotografií. Jedným z nich je aj zdieľanie cez populárny Facebook, ktorý podporuje 360 zobrazenie, ak mu poskytneme fotografiu s pomerom strán 1:2. Rátať treba s výraznou kompresiou a stratou kvality. Ďalšou možnosťou na zdieľanie a uloženie 360 sférických fotografií je služba Kuula, kde môžeme mesačne zadarmo uložiť 100 fotografií. Tieto môžeme podobne ako pri Google Street View vložiť na web pomocou html kódu.

Ktorý spôsob je najvhodnejší a najlepší?

Záujemcov o vytvorenie virtuálnej prehliadky si pre potreby tohto článku rozdelíme do dvoch skupín:

 1. Majitelia a prevádzkovatelia reštauračných, ubytovacích, spoločenských, verejných, zábavných alebo športových priestorov.
 2. Realitné kancelárie alebo majitelia nehnuteľnosti.

Tak ako doteraz, budeme hovoriť o spôsobe realizácie 360 sférických fotografií a o vytvorení virtuálnej prehliadky.

Pre klientov a zákazníkov je pri virtuálnej prehliadke dôležité, aby 360 sférické fotografie boli ostré v každej časti a mali vysoké rozlíšenie. Len tak je možné vidieť po priblížení všetky dôležité detaily. Neostrá fotografia v malom rozlíšení pôsobí nedôveryhodne a je vhodná akurát pre súkromné účely. Ak chceme pri 360 sférických fotografiách dosiahnuť vysoké rozlíšenie a maximálnu ostrosť, máme na výber vlastne len tieto dve možnosti:

 • Realizácia pomocou systémového fotoaparátu s rybím okom a panoramatickej hlavy
 • Realizácia pomocou špeciálneho prístroja vyššej triedy určeného na vytváranie 360 sférických fotografií

Pri výbere vhodného spôsobu realizácie virtuálnej prehliadky sa hodí naše rozdelenie na majiteľov – prevádzkovateľov a realitné kancelárie.

Google Street View je podľa môjho názoru najlepšia voľba realizácie virtuálnej prehliadky pre majiteľov a prevádzkovateľov priestorov, ktoré ponúkajú služby pre širokú verejnosť. Výhodou je integrácia s vyhľadávačom Google, bezplatnosť, jednoduchosť a rozšírenosť tejto služby. Nevýhodou je, že nepodporuje vkladanie interaktívnych prvkov ako sú zvuky, videá, obrázky alebo čokoľvek, čo rozširuje možnosti virtuálnej prehliadky.

Virtual-Tours-Platforms

Ďalšou možnosťou sú spoplatnené možnosti realizácie virtuálnych prehliadok a tieto sú vhodné najmä pre realitné kancelárie, ale aj pre majiteľov a prevádzkovateľov. Patria sem technológie Matterport, CloudPano, Kuula, My360, Tourwizard a mnoho ďaľších, ktoré sa odlišujú cenou a funkcionalitou, ktoré ponúkajú. Ich výber závisí od predstáv a požiadaviek klienta alebo od konkrétnych špecifikácii jednotlivých projektov.

Koľko to stojí a oplatí sa to vôbec?

Oplatí sa investovať do virtuálnej prehliadky? Som presvedčený, že áno. Ako sme si povedali na začiatku, virtuálne prehliadky šetria zákazníkovi čas a urýchľujú jeho rozhodovanie. Zákazník sa veľakrát rozhodne pre využitie služby alebo kúpu nehnuteľnosti na základe virtuálnej prehliadky.

Aj napriek veľkému rozšíreniu v poslednej dobe sú kvalitne spracované virtuálne prehliadky stále vnímané ako výnimočné a exkluzívne. Niet pochýb o tom, že v blízkej budúcnosti sa stane virtuálna prehliadka štandardom, bez ktorého bude prezentácia priestorov pôsobiť nedôveryhodne.

Veď si to predstavte: reagovali by ste na inzerát na predaj nehnuteľnosti alebo hmotnej veci bez priložených fotografií? Tak ako sa klasická fotografia stala štandardom pri prezentácii a zobrazovaní, tak sa stane aj 360 sférická fotografia štandardom pre zobrazovanie priestorov v digitálnom svete za účelom propagácie a prezentácie.

Koľko vlastne potrebujete investovať do virtuálnej prehliadky? Cena virtuálnej prehliadky závisí od počtu štvorcových metrov, ktoré chcete nasnímať alebo povedané inak, od počtu zrealizovaných fotografií a tiež od technológie, aká bude použitá pri fotografovaní. Pri malom priestore do 50 metrov štvorcových (cca 5 fotografií) by ste sa mali zmestiť do 200 eur. Pri väčšom priestore sa logicky zväčšuje aj cena.

V cene by mala byť zahrnutá implementácia do Google Street View. Výsledná suma sa odvíja od konečného počtu zrealizovaných fotografií, od použitej technológie a od toho, či pre virtuálnu prehliadku potrebujete platenú alebo bezplatnú službu. Presná suma sa určuje po konzultácii so zákazníkom a po definovaní potrieb projektu.

Zhrnutie

V tomto článku som podrobne vysvetlil účel, spôsoby vytvorenia a funkčnosť virtuálnych prehliadok. Tento fenomén sa v budúcnosti stane štandardom zobrazovania priestorov v digitálnom svete, pretože ponúka najrealistickejší a neskreslený pohľad na trojrozmerný priestor.

Zákazníkom šetrí čas a urýchľuje ich rozhodovanie. Z virtuálnej prehliadky vedia zákazníci väčšinou okamžite posúdiť ako zobrazovaný priestor vyhovuje ich potrebám. Takto sa môžu dopredu rozhodnúť, či využijú služby, ktoré priestor ponúka a vyhnúť sa tak prípadnému sklamaniu.

Kvalitne spracovaná virtuálna prehliadka vzbudzuje dôveryhodnosť a hodnovernosť. Pre kvalitný výstup určený na prezentáciu je nevyhnutné použiť aj kvalitnú technológiu na vytvorenie 360 sférického obsahu. Pravdepodobne jedinou nevýhodou virtuálnych prehliadok je potreba jednorazovo investovať do jej realizácie. Som ale presvedčený, že to je investícia, ktorá prináša úžitok a generuje obraty – zvyšuje predaje a produkuje návštevnosť.

360-spherical-picture

Zoznam objektov, ktoré môžu profitovať z virtuálnych prehliadok:

 • Realitné kancelárie
 • Hotely a rezorty
 • Reštaurácie
 • Konferenčné sály
 • Spoločenské priestory
 • Verejné priestory
 • Kasína
 • Galérie
 • Módne domy
 • Svadobné agentúry
 • Predajne áut
 • Obchody so starožitnosťami
 • Nákupné centrá
 • Kiná
 • Predajne nábytku
 • Historické miesta
 • Cestovné kancelárie
 • Fitness centrá
 • Univerzity a školy
 • Výskumné ústavy
 • Výrobné priestory
 • Firemné kancelárie
 • Letiská
 • Kvetinárstva
 • Prírodné parky
 • Múzea
 • Nemocnice
 • Zábavné parky

Ak ste dočítali až sem, mali by ste vedieť všetko podstatné o virtuálnych prehliadkach. A teší ma, že Vás táto problematika zaujíma. Ak máte nejaké ďalšie otázky ohľadom tejto témy, spýtajte sa ma v komentároch.

Juraj Laclavík

Juraj Laclavík

Som certifikovaný fotograf virtuálnych prehliadok pre Google Street View, Miestny sprievodca 8. úrovne a aktívny prispievateľ na Google Mapách. Láska k horám a k športu ma priviedla okrem iných pozitívnych vecí aj k fotografovaniu, video produkcii a tvorbe webových stránok.